ผู้ช่วยที่นักลงทุนไว้วางใจ

ทำไมใครๆ ก็มั่นใจให้ Jitta Wealth ช่วยดูแล

ไม่ว่าคุณต้องการลงทุนเพื่อใช้หลังเกษียณ สร้างรายรับแบบ passive หรือต้องการเก็บเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคนที่คุณรัก การลงทุนในหุ้นระยะยาวกับ Jitta Wealth จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย ไร้กังวล เหมือนนักลงทุน Jitta Wealth กลุ่มนี้

คุณรฐิยา อิสระชัยกุล
Head of Thailand
Amazon
คุณรัชนีกร จำรัส
แพทย์อิสระ
คุณสิริวิมล สิทธิประศาสน์
กรรมการผู้จัดการ
AIBC Thailand
คุณทรงพล ขลิบเงิน
เจ้าของคลินิกทันตกรรม
หมอทรงพล
Jitta Wealth เอาชนะตลาดได้พอสมควร มีการส่ง report มาให้ดูอย่างสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดเวลาในการจัดสรร portfolio ด้วยตัวเองทำให้สะดวกสบายกว่า
จากประสบการณ์ลงทุนเองมากกว่า 5 ปี พบปัญหามากมาย แต่ Jitta Wealth มีหลักการตัดสินใจเป็นกลางและไม่ผันผวนตามอารมณ์ตลาด ทำให้รู้สึกเป็น investor มากกว่า trader และมีเวลาว่างไปเรียนรู้อย่างอื่นมากขึ้น
หากมีความรู้เรื่องการลงทุนน้อยและกำลังมองหาการลงทุนที่มั่นคงเหมือนดิฉัน Jitta Wealth คือคำตอบ เพราะมั่นคง ปลอดภัย ผลตอบแทนดี ไม่ต้องลงทุนเยอะ และโปร่งใส
ผมพบว่าผลตอบแทนของ Jitta Ranking สูงกว่าการลงทุนด้วยตัวเอง เลยแบ่งพอร์ตมาลงทุนกับ Jitta Wealth จะได้ไม่ต้องใช้เวลาติดตามตลาดมาก แต่ก็ยังได้รับผลตอบแทนที่ดี
คุณสุวภา เจริญยิ่ง
CFP certified financial planner
อุปนายกสมาคม นักวางแผนการเงินไทย
คุณไมค์ จิตติวาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
Google ประเทศไทย
คุณแสงพล จิรายุกูล
กรรมการผู้จัดการ
Interior Concept Corporation
คุณอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด แสนสิริ
ชื่นชอบที่ Jitta นำหุ้นทุกบริษัทมาเปรียบเทียบโดยบรรทัดฐานเดียวกัน ด้วยเงินลงทุนที่มีจำกัด Jitta ช่วยเลือกหุ้นที่ดีในราคาเหมาะสมได้  ทำให้เราลงทุนได้ทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ บนความคาดหวังเดียวกันและยิ่งมี Jitta Wealth มาช่วยผ่อนแรงเป็นผู้ช่วยเลือกหุ้นลงทุนให้ ยิ่งทำให้ลงทุนได้สะดวกสบาย ง่ายขึ้น
ผมไม่ค่อยมีเวลาลงทุนเองครับ ดังนั้น Jitta Wealth จึงเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ที่สุด ผมชอบและลงทุนตาม Jitta Ranking อยู่แล้ว มันยิ่งดีมากขึ้นอีกที่เอาเทคโนโลยีมาจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบให้ผมครับ
ยิ่งเริ่มลงทุนเร็วได้เท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเงินงอกเงยสูงขึ้นเท่านั้น ผมเลือกลงทุนให้น้องเรย์ อายุ 6 เดือน กับ Jitta Wealth เพราะมันสบายครับ ให้ระบบลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆ เพื่อเก็บไว้ให้ลูกชายครับ
อยากบริหารพอร์ตแต่ไม่มีเวลา เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ทำให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุน ในยุค Digital Transformation เช่นนี้ Jitta Wealth เข้ามาตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ได้มาก ทั้งการวิเคราะห์หุ้นและการช่วยบริหารพอร์ตด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่เสียโอกาสการลงทุนอีกต่อไป
คุณชัยณรงค์ เชาวะวณิช
อดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์
Intouch Holdings
คุณสิริวิมล สิทธิประศาสน์
กรรมการผู้จัดการ
AIBC Thailand
คุณสิริวิมล สิทธิประศาสน์
กรรมการผู้จัดการ
AIBC Thailand
Jitta Wealth มีศักยภาพและวิธีลงทุนตรงกับแนวทาง passive ที่ผมชอบ พอได้ลงทุนแล้วก็ถูกใจ คิดว่าผลตอบแทนอาจจะทำได้ดีเท่ากับ หรือดีกว่าลงทุนเองอีกครับ
Jitta Wealth เป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแบบสะดวกมาก ดีกว่าซื้อหุ้นรายตัวเพราะไม่ต้องศึกษาข้อมูลหุ้นแต่ละตัวเอง ทำให้รู้สึกง่าย สบาย
คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์นักวิเคราะห์
Intouch Holdings
Jitta Wealth เป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแบบสะดวกมาก ดีกว่าซื้อหุ้นรายตัวเพราะไม่ต้องศึกษาข้อมูลหุ้นแต่ละตัวเอง ทำให้รู้สึกง่าย สบาย
คุณรัชนีกร จำรัส แพทย์อิสระ
จากประสบการณ์ลงทุนเองมากกว่า 5 ปี พบปัญหามากมาย แต่ Jitta Wealth มีหลักการตัดสินใจเป็นกลางและไม่ผันผวนตามอารมณ์ตลาด ทำให้รู้สึกเป็น investor มากกว่า trader และมีเวลาว่างไปเรียนรู้อย่างอื่นมากขึ้น
คุณสิริวิมล สิทธิประศาสน์ กรรมการผู้จัดการ 
AIBC Thailand
หากมีความรู้เรื่องการลงทุนน้อยและกำลังมองหาการลงทุนที่มั่นคงเหมือนดิฉัน Jitta Wealth คือคำตอบ เพราะมั่นคง ปลอดภัย ผลตอบแทนดี ไม่ต้องลงทุนเยอะ และโปร่งใส
คุณทรงพล ขลิบเงิน เจ้าของคลินิกทันตกรรมหมอทรงพล
ผมพบว่าผลตอบแทนของ Jitta Ranking สูงกว่าการลงทุนด้วยตัวเอง เลยแบ่งพอร์ตมาลงทุนกับ Jitta Wealth จะได้ไม่ต้องใช้เวลาติดตามตลาดมาก แต่ก็ยังได้รับผลตอบแทนที่ดี
คุณสุวภา เจริญยิ่ง CFP certified financial planner 
อุปนายกสมาคม นักวางแผนการเงินไทย
ชื่นชอบที่ Jitta นำหุ้นทุกบริษัทมาเปรียบเทียบโดยบรรทัดฐานเดียวกัน ด้วยเงินลงทุนที่มีจำกัด Jitta ช่วยเลือกหุ้นที่ดีในราคาเหมาะสมได้  ทำให้เราลงทุนได้ทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ บนความคาดหวังเดียวกันและยิ่งมี Jitta Wealth มาช่วยผ่อนแรงเป็นผู้ช่วยเลือกหุ้นลงทุนให้ ยิ่งทำให้ลงทุนได้สะดวกสบาย ง่ายขึ้น
คุณไมค์ จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด
Google ประเทศไทย
ผมไม่ค่อยมีเวลาลงทุนเองครับ ดังนั้น Jitta Wealth จึงเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ที่สุด ผมชอบและลงทุนตาม Jitta Ranking อยู่แล้ว มันยิ่งดีมากขึ้นอีกที่เอาเทคโนโลยีมาจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบให้ผมครับ
คุณแสงพล จิรายุกูล กรรมการผู้จัดการ
Interior Concept Corporation
ยิ่งเริ่มลงทุนเร็วได้เท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเงินงอกเงยสูงขึ้นเท่านั้น ผมเลือกลงทุนให้น้องเรย์ อายุ 6 เดือน กับ Jitta Wealth เพราะมันสบายครับ ให้ระบบลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อย ๆ เพื่อเก็บไว้ให้ลูกชายครับ
คุณอรุณภรณ์ ลิ่มสกุลรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด แสนสิริ
อยากบริหารพอร์ตแต่ไม่มีเวลา เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ทำให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุน ในยุค Digital Transformation เช่นนี้ Jitta Wealth เข้ามาตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ได้มาก ทั้งการวิเคราะห์หุ้นและการช่วยบริหารพอร์ตด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่เสียโอกาสการลงทุนอีกต่อไป